Linkjes & info

doggie2love 18jpgNuttig op Wikipedia


 

Een huisdier is een gedomesticeerd (1) dier dat door mensen in of om hun huizen wordt verzorgd. Te onderscheiden zijn:

  • Landbouwhuisdieren, die gedomesticeerd werden om hun nut, het leveren van van voedsel, goederen en diensten. Hiertoe behoren o.a. koeien, schapen, geiten, varkens, eenden, kippen, ganzen en eventueel paarden. Per land en cultuur kan dit verschillen.
  • Gezelschapsdieren, zoals o.a. honden, katten, duiven, (sier-)kippen, konijnen en cavia’s. Ook dit kan per land en cultuur verschillen.

Oorspronkelijk werden huisdieren voornamelijk gehouden vanwege hun nuttige functie, als vee, maar ook bijvoorbeeld als waakdier (waakhond), of om ongedierte te verjagen, zoals bij een kat tegen de muizen. Tegenwoordig worden veel huisdieren ook om andere redenen gehouden, als gezelschapsdier en soms om wedstrijdsport mee te bedrijven.

doggie2love 19

Welzijn
Wij ondersteunen en onderschrijven het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH). Dit platvorm wil, o.a. door  voorlichting, het welzijn van gehouden dieren bevorderen.
https://www.huisdieren.nu/


(1) Domesticatie (van het Latijn domus, huis) is het proces waarmee de mens dieren en planten (door selectie en fokken) zodanig van eigenschappen verandert dat deze dieren en planten steeds meer aangepast raken aan het leven dicht bij en in dienst van de mens.